Informační systém MU
JANDA, Lubomír. Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí 2014 (Research and development of phage lytic enzymes for the treatment of staphylococcal infections 2014). Masarykova univerzita, Brno: Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o., 2014. 5 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí 2014
Name (in English) Research and development of phage lytic enzymes for the treatment of staphylococcal infections 2014
Authors JANDA, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Masarykova univerzita, Brno, 5 pp. 2014.
Publisher Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/14:00079822
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) Lytické enzymy; endolyzin fága 812; CHAP; F1
Keywords in English Lytic enzymes; phage endolysin 812; CHAP; F1
Tags ok, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 31/3/2015 08:12.
Abstract
*Sledování stability dvou rekombinantně připravených enzymů (CHAP a F1), biochemická charakterizace obou proteinů a studium jejich mechanismu štěpení. Zpráva je uložena v repozitáři zaměstnaneckých děl Masarykovy univerzity.
Abstract (in English)
*Monitoring the stability of two recombinantly produced enzymes (CHAP and F1), biochemical characterization of both proteins and study of mechanism of their cleavage. The report is stored in Repository of MU.
Displayed: 11/8/2022 08:09