Informační systém MU
DANIEL, Jan, Richard TURCSÁNYI, Diāna POTJOMKINA, Tamás CSIKI, Ľubomír LUPTÁK a Václav WALACH. Challenges of Central European Security: Critical Insights. Brno: Masaryk University, 2015. 101 s. GP Special Series. ISBN 978-80-210-7772-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Challenges of Central European Security: Critical Insights
Autoři DANIEL, Jan (203 Česká republika), Richard TURCSÁNYI (703 Slovensko, garant, domácí), Diāna POTJOMKINA (428 Lotyšsko), Tamás CSIKI (348 Maďarsko), Ľubomír LUPTÁK (703 Slovensko) a Václav WALACH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 101 s. GP Special Series, 2015.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00082618
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7772-0
Klíčová slova anglicky Central Europe; Central European security; critical security studies
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 18. 5. 2017 14:59.
Anotace
This book employs various theories of contemporary security studies to explore some of the most important and most common security issues in Central Europe at this time. Individual chapters of the book adhere mainly to European branches of critical and constructivist security studies, through which they look at some of the salient topics of Central European security politics.The distinction between internal and external security issues is employed throughout the book for analytical purposes.
Anotace česky
Tato kniha zkoumá za pomoci teorií současných bezpečnostních studií některé z nejdůležitějších bezpečnostních problémů dnešní střední Evropy. Jednotlivé její kapitoly vycházejí především z různých evropských kritických a konstruktivistických přístupů ke studiu bezpečnosti, které jsou následně aplikovány na charakteristická témata středoevropské bezpečnosti. Pro analytické účely kniha rozlišuje mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními tématy.
Návaznosti
MUNI/A/0754/2012, interní kód MUNázev: Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 24. 1. 2021 07:18