DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky
Name (in English) A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš TENCER (703 Slovakia, belonging to the institution) and Michal VÁGNER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita, 2015, 1805-918X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00080733
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) zaniklá středověké vesnice; geofyzikální prospekce; geomagnetika; georadar; kostel
Keywords in English deserted medieval village; geophysical survey; geomagnetics; ground penetrating radar;church
Tags Archaeology, Church, deserted medieval village, field prospection, geomagnetic prospection, geophysical prospecting, GIS, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7/3/2016 12:33.
Abstract
Geofyzikální prospekcí, zaměřenou na průzkum ohrazení zaniklých středověkých obcí na Břeclavsku, byl na ZSV Opatovice (k. ú. Hrušky) zachycen pravoúhlý objekt orientovaný delší osou V-Z. Zjištěné záporné magnetické anomálie naznačují, že se jedná o objekt konstruovaný z kamene. Tvar, velikost, orientace a umístění ukazovaly na možnou existenci kostela, který v písemných pramenech není zaznamenán. Následný georadarový a vrtný průzkum tento předpoklad potvrdil.
Abstract (in English)
A geophysical survey conducted at the deserted medieval village (DMV) of Opatovice (cadastral district of Hrušky, South-Eastern Moravia), which was focused on enclosures of deserted medieval villages in the Břeclav Region, identified a rectangular feature, whose longitudinal axis was oriented E-W. The negative magnetic anomalies detected indicate that the feature was built of stone. Its shape, size, orientation and location indicated the possible existence of a church, which was not recorded in written sources. The subsequent ground penetrating radar survey and exploratory drilling confirmed this assumption.
Links
GPP405/12/P150, research and development projectName: Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
A1_JRec_Dresler_SPFFBU.pdf   File version Dresler, P. 30/3/2015

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433
  • a concrete person Mgr. Michal Vágner, učo 175570
  • a concrete person Mgr. Tomáš Tencer, Ph.D., učo 64281
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 12/6/2021 20:14