BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK and Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice (Mathematics in Economics and Economy). první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematika v ekonomii a ekonomice
Name (in English) Mathematics in Economics and Economy
Authors BAUER, Luboš (203 Czechia, belonging to the institution), Hana LIPOVSKÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Miloslav MIKULÍK (203 Czechia) and Vít MIKULÍK (203 Czechia).
Edition první vydání. Praha, 352 pp. 2015.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00082619
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-247-4419-3
Keywords (in Czech) matematika- ekonomie - ekonomika - množiny - maticová algebra - číselné posloupnosti a řady - diferenciální počet - integrální počet - kombinatorika
Keywords in English mathematics - economics - economy - sets - matrix algebra - numerical sequences and series - differential calculus - integral calculus - combinatorics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Luboš Bauer, CSc., učo 1005. Changed: 11/4/2016 14:19.
Abstract
Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Publikace pokrývá problematiku, která je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, oproti jiným učebnicím však klade důraz na případové studie z ekonomické praxe. Aplikace osvojených matematických dovedností na úlohy z mikroekonomie a makroekonomie, managementu a fi nancí tvoří asi třetinu knihy, takže učebnice může sloužit i jako pomůcka při studiu kurzů ekonomických předmětů vyžadujících matematický aparát. Díky kapitolám, které opakují a rozšiřují znalosti středoškolské matematiky, najde knížka využití i třeba v maturitních seminářích. Cílem je pochopení klíčových nástrojů, součástí je proto i návod na řešení složitějších problémů pomocí tabulkového kalkulátoru (Excel). K procvičení učiva slouží řešené příklady i samostatná cvičení s výsledky a čtenáři určitě ocení i glosář použitých termínů včetně jejich anglických ekvivalentů.
Abstract (in English)
The reviewed book Mathematics in Economics and Economy is primarily written for students in the fields of economics, but is also intended for the study of other non-mathematical fields. The choice of topics, examples, style and language is governed by the fact. The instructional text is in eleven chapters focusing on sets and propositional calculus, numbers, matrix algebra, numerical sequences and series, display and functions, differential calculus of functions of one and several variables, integral calculus of functions of one variable, multiple integrals and combinatorics. The interpretation aims at applying mathematical skills in solving tasks of practice. Therefore, each chapter includes applications to solve specific issues in economics. Thematic units include a summary and tasks to practice the curriculum.
PrintDisplayed: 8/8/2020 14:54