EN

Hudební forma jako princip myšlení

KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 79 s. ISBN 978-80-210-7566-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hudební forma jako princip myšlení
Název česky Hudební forma jako princip myšlení
Název anglicky Musical form as principle of thinking
Autoři KOŠUT, Michal.
Vydání 1. vyd. Brno, 79 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7566-5
Klíčová slova česky hudební forma; hudební čas; hudební schema; hudební proces; hudební materiál
Klíčová slova anglicky music form; music time; music diagram; music process; music material
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 30. 3. 2015 14:17.
Anotace
Publikace se zabývá problematikou hudební formy. Na problém pohlíží jak v kontextu historie, tak i technologie kompoziční praxe. Hlavní linie, kterou autor sleduje, je pohled na problém z pozice organizace času v hudbě. Publikace předkládá vlastní koncepci řešení tohoto problému ve formě vytýčení několika možných způsobů kompozičního myšlení a organizace hudebního materiálu a dále pak jejich následné aplikování na časovou osu. Monografie rozlišuje pět základních způsobů práce s materiálem a jeho aplikaci na časovou osu. Hovoří o principech přiřazovacím, monolitním, evolučním, opakovacím a o principu kontrastu. Tyto principy jsou demonstrovány na řadě příkladů z paradigmatu hudby. Kniha zdůrazňuje, že toto pojetí hudební formy je zajímavé a výhodné svojí otevřeností a tedy i obecnou flexibilitou.
Anotace anglicky
The publication deals with musical forms issue, seen in the context of the history as well as the technology of compositional practice . The main line, examined by the author is the view at the problem from the point of time organisation in music. The publication presents its own conception of solving this problem in the form of delimiting several possible ways of framing compositional thinking and organization of musical material, and then their subsequent application to the timeline. The monograph distinguishes five basic ways of working with the material and its application to the timeline. It deals with the assignment, monolithic, evolutionary, and recurrent principles and the principle of contrast . These principles are demonstrated on several examples of music paradigm. The book emphasizes that this musical form concept is interesting and convenient for its directness and its general flexibility, therefore.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 00:09

Další aplikace