Informační systém MU
ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice. In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014. s. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice
Název česky Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice
Název anglicky Statistical Methods in Kinantropologie and Anthropomotorics
Autoři ZHÁNĚL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Praha, Statistika v aplikacích, od s. 343 - 357, 15 s. 2014.
Nakladatel Portál, s. r. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00079906
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-262-0700-9
Klíčová slova česky analýza rozptylu; faktorová analýza; motorická výkonnost; tenis; sport
Klíčová slova anglicky analysis of variance; factor analysis; motor performance; tennis; sport
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2015 09:50.
Anotace
Obsahem příspěvku je nástin možností pro využití statistických metod ve vědním oboru Kinantropologie. Úvodní část je věnována problematice pohybu v kontextu vývoje lidstva, dále jsou prezentovány možnosti uplatnění statistiky v předmětu Antropomotorika. Závěrečná část příspěvku je věnována dvěma konkrétním výzkumným aplikacím dokumentujícím využití statistických metod analýza rozptylu a faktorová analýza při realizaci výzkumu v kinantropologii.
Anotace anglicky
The content of this paper is to outline options for the use of statistical methods in a scientific discipline kinanthropology. The first part is dedicated to the movement in the context of human evolution, and there are possibilities of statistics presented in the article Anthropomotorics. The final part of the paper is devoted to two specific research applications documenting the use of statistical methods for analysis of variance and factor analysis research realization in Kinantropology.
Zobrazeno: 29. 11. 2023 20:31