Informační systém MU
KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK a Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 s. 1. ISBN 978-80-210-7752-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky
Název anglicky Applied statistical inference I
Autoři KATINA, Stanislav (703 Slovensko, garant, domácí), Miroslav KRÁLÍK (203 Česká republika, domácí) a Adéla HUPKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 320 s. 1. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00082628
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-7752-2
Klíčová slova česky matematická statistika; biostatistika; antropologie; R
Klíčová slova anglicky mathematical statistics; biostatistics; anthropology; R
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., učo 111465. Změněno: 20. 10. 2018 09:53.
Anotace
Dnešný antropologický výskum sa bez uplatnenia štatistického uvažovanie nezaobíde. I keď sa väčšina biológov, lekárov ani antropológov štatistikmi nikdy nestanú, výsledky výskumov i možnosti ich publikácie na správnom usporiadaní a štatistickom spracovaní dát silno závisia. Kľúčovým pre obojstranne úspešnú spoluprácu preto je na strane týchto odborov porozumieť základom štatistických postupov, vedieť sa vyjadrovať aspoň základnou štatistickou terminológiou a vedieť štatistikovi vysvetliť svoj výskumný zámer; na strane štatistika potom pochopiť podstatu zamerania jednotlivých odborov, charakter ich metodológie a typické problémy, s ktorými sa po štatistickej stránke stretávajú. Jedným z cieľov tejto knihy je podporiť kladný prístup mladých ľudí k využívaniu štatistických prostriedkov v antropológii a ďalších odboroch a umožniť ich aplikáciu v prostredí programu R, univerzálneho výpočtového prostredia, voľne dostupného všetkým. Táto kniha nie je „kuchárskou knihou“ (pretože matematická štatistika nie je knihou receptov alebo návodov), nie je ani „teoretickou matematickou štatistikou“ (pretože teória je vysvetlená prostredníctvom príkladov pochádzajúcich z reality praxe biologickej antropológie) a nie je ani „učebnicou prostredia R“ (pretože program R je v knihe použitý len ako nástroj, prostredníctvom ktorého sú riešené reálne situácie). Čím teda kniha je? Kniha je unikátnou kombináciou sily teoretického základu matematickej štatistiky implementovaného v prostredí R s cieľom pochopiť a riešiť praktické situácie z biologickej antropológie (ako aj biológie a medicíny).
Anotace anglicky
The book is a unique combination of theoretical mathematical statistics implemented in R with the aim to understand and solve practical situations in biological anthropology.
Návaznosti
EE2.3.20.0181, projekt VaVNázev: Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací
Zobrazeno: 2. 10. 2023 00:14