CS

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol

KUDROVÁ, Veronika. Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol (Fee Obligation of Students of Public Higher Education Institutions: Material Aspects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 150 pp. ISBN 978-80-210-7706-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol
Name (in English) Fee Obligation of Students of Public Higher Education Institutions: Material Aspects
Authors KUDROVÁ, Veronika.
Edition 1. vyd. Brno, 150 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7706-5
Keywords (in Czech) Poplatek spojený se studiem; veřejná vysoká škola; studium; student
Keywords in English Study-related Fee; Public Higher Education Institution; Study; Student
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 2/4/2015 14:24.
Abstract
Publikace se zabývá právní problematikou poplatků spojených se studiem na veřejných vysokých školách podle § 58 zákona o vysokých školách, které v praxi vyvolávají aplikační potíže. Nahlíží je optikou teorie jednoduchých a složitých případů aplikace práva.
Abstract (in English)
The publication deals with the relevant legal issues related to the study related fees and their shortcomings. It is based on the concept of easy and hard cases of application of law.
PrintDisplayed: 20/4/2019 15:04

Other applications