STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD a Vojtěch KADLUBIEC. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7729-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
Název anglicky Consequences of the Application of the New Civil Code in Labour Relations Based on the Principle of Subsidiarity
Autoři STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD a Vojtěch KADLUBIEC.
Vydání 1. vyd. Brno, 199 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7729-4
Klíčová slova česky Pracovní právo; Občanské právo; Princip Subsidiarity; Základní zásady; Smluvní strany; Právní jednání; Závazek
Klíčová slova anglicky Labour Law; Civil Law; Principle of Subsidiarity; Basic Principles; Parties to the Contract; Legal Act; Obligation
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 10:10.
Anotace
Publikace vychází ze současné podoby právní úpravy a podrobuje zkoumání otázky související s podpůrným použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rovině obecné i zvláštní. Jednotlivé kapitoly byly proto věnovány nejdříve výchozím souvislostem vzájemné vazby mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem, a dále pak konkrétním důsledkům aplikace občanského zákoníku ve vybraných výsečích úpravy vztahů vznikajících v souvislosti s výkonem závislé práce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci.
Anotace anglicky
The aim of this book is to analyze the issues related to the application of the Civil Code in labour relations based on the principle of subsidiarity. The examination of this matter was carried out in both general and specific context. Particular chapters are dedicated firstly to the basic aspect of the mutual relation between the Civil Code and the Labour Code and consequently to the impact of the application of selected parts of the Civil Code in selected sectors of labour relations.
Návaznosti
MUNI/A/0987/2013, interní kód MUNázev: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (Akronym: Subsidiarita NOZ v PP)
Investor: Masarykova univerzita, Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:10, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
3caf9bb5bbeabe560344633893da905d
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:10

Dusledky_subsidiarity_NOZ.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1232871/Dusledky_subsidiarity_NOZ.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
474,7 KB
Hash md5
50eb52b32880e0d864e3487a7f023d07
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 08:27