EN

Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti

SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 370 s. ISBN 978-80-210-7545-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti
Název česky Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti
Název anglicky The Club of Moravian Composers : 22 Years of Renewed Activity
Autoři SEDLÁČEK, Marek.
Vydání 1. vyd. Brno, 370 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7545-0
Klíčová slova česky Klub moravských skladatelů; artificiální hudba; česká hudba; soudobá hudba; Leoš Janáček; Pavel Blatný; Milan Bialas
Klíčová slova anglicky The Club of Moravian Composers; art music; Czech music; contemporary music; Leoš Janáček; Pavel Blatný; Milan Bialas
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 2. 4. 2015 14:43.
Anotace
V roce 1992 byl v Brně z podnětu hudebního skladatele, muzikologa a publicisty Pavla Blatného obnoven Klub moravských skladatelů, který intencionálně navázal na stejnojmenný spolek hudebních skladatelů, interpretů a dalších významných hudebních osobností založený v roce 1922 brněnskými hudebními skladateli v čele s Leošem Janáčkem a jehož činnost byla ukončena v roce 1948. Předkládaná monografie komplexně mapuje činnost tohoto znovuzaloženého Klubu moravských skladatelů až do roku 2014, zaměřuje se na jeho koncertní cykly („Od Janáčka k dnešku“, „Dny mladých interpretů“, „Z tvorby pro mládež“), Brněnský varhanní festival, kulturně osvětovou činnost zaměřenou na českou soudobou artificiální hudbu. Součástí publikace jsou odborné profily 74 členů, analýza dosud vydané diskografie Klubu, vzpomínky jeho význačných osobností. Monografie tak zachycuje 22 let brněnské hudebně kulturní organizace, jež svým významem přesahuje hranice svého regionu.
Anotace anglicky
In 1992 in Brno, from the initiative of the composer, musicologist and publicist Pavel Blatný there was re-established the Club of Moravian Composers that intentionally followed the same name association of composers, performers and other important musical personalities founded by Brno’s composers led by Leos Janacek in 1922 and whose activities were stopped in 1948. The monograph comprehensively maps the activity of that renewed Club of Moravian Composers until 2014, focuses on its concert series ("From Janáček until the Present", "The Days of Young Interpreters", "From the Work for the Youth"), Brno Organ Festival, cultural educational activities in the Czech contemporary art music. The publication brings the professional profiles of all 74 members, analysis of the yet issued Club’s discography, memories of its significant personalities. The monograph chronicles the 22 years of Brno’s musical cultural organization that goes beyond the borders of its region.
Návaznosti
ROZV/24/PdF/2014, interní kód MUNázev: Stimulace VaV výkonu Pedagogické fakulty v rámci IRP 2014
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 02:08

Další aplikace