CS

Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly

ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly (Landscape Management: Selected Chapters). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-210-7649-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly
Name (in English) Landscape Management: Selected Chapters
Authors ULČÁK, Zbyněk.
Edition 1. vyd. Brno, 82 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7649-5
Keywords (in Czech) krajina; udržitelný rozvoj; udržitelné zemědělství; ekologické zemědělství; indikátory; neudržitelnost
Keywords in English landscape; sustainable development; sustainable agriculture; organic agriculture; indicators; unsustainability
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 2/4/2015 14:55.
Abstract
Text pojednává o zemědělských aktivitách člověka v krajině, které posuzuje z hlediska konceptu trvale udržitelného rozvoje. Jsou studovány možné významy pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladu vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích. Moderní industriální zemědělství je považováno za aktivitu prokazatelně environmentálně i sociálně neudržitelnou. Specifická pozornost je věnována ekologickému zemědělství (pozn. pro překlad – organic agriculture!) nejen jako souboru environmentálně šetrných technologií, ale zejména jako systému zabezpečujícímu mimoprodukční funkce zemědělství včetně kooperace a komunikace různých sociálních skupin. Zemědělství je tak chápáno jako součást všech aktivit člověka v krajině a regionu.
Abstract (in English)
The study deals with the landscape and with human agricultural activities in it, considering them from the perspective of the concept of sustainable development. It examines various possible meanings of the term “sustainable agriculture,” focusing especially on the example of the emergence and development of contemporary industrial agriculture in developed countries. Modern industrial agriculture is seen as an activity that has been proven to be environmentally as well as socially unsustainable. Special attention is devoted to organic agriculture, not only as a set of environmentally-friendly technologies, but mainly as a system that provides also extra-production agricultural services, including the cooperation and communication among diverse social groups. Thus agriculture is understood to be part of all human activities in the landscape and the region.
PrintDisplayed: 25/4/2019 06:12

Other applications