IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 177 s. ISBN 8071065048.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějepisectví ve 20. století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě
Authors IGGERS, Georg G.
Edition Praha, 177 s. 2002.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
ISBN 8071065048
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 12:26.
PrintDisplayed: 25/5/2024 13:11