KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]. Praha: Avicenum, 1988.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]
Authors KUČEROVÁ, Maria.
Edition Praha, 1988.
Publisher Avicenum
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:21.
PrintDisplayed: 7/6/2020 09:21