Informační systém MU
DESCOMBES, Vincent. Stejné a jiné : čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 181 s. ISBN 8085241749.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stejné a jiné : čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978)
Autoři DESCOMBES, Vincent.
Vydání 1. vyd. Praha, 181 s. 1995.
Nakladatel Oikoymenh
Další údaje
ISBN 8085241749
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 8. 2021 05:09.
Zobrazeno: 25. 10. 2021 20:35