DIBLÍKOVÁ, Simona. Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropa a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality , trestní právo a ekonomická kriminalita. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 137 s. ISBN 8086008894.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropa a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality , trestní právo a ekonomická kriminalita
Authors DIBLÍKOVÁ, Simona.
Edition Vyd. 1. Praha, 137 s. 2001.
Publisher Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Other information
ISBN 8086008894
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:58.
PrintDisplayed: 8/5/2021 22:31