PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postlisabonské procesy v Evropské unii
Název anglicky The post Lisbon processes in the European union
Autoři PITROVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí), Zdeněk SYCHRA (203 Česká republika, domácí), Hubert SMEKAL (203 Česká republika, domácí), Petra KUCHYŇKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivo POSPÍŠIL (203 Česká republika, domácí), Vratislav HAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Radana KUBOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka KOVÁČOVÁ (703 Slovensko, domácí), Pavlína JANEBOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš MANOSOGLU (203 Česká republika, domácí) a Katarína ŠIPULOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Vydání první. Brno, 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59, 2014.
Nakladatel Muni press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00079991
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7777-5
Klíčová slova česky EU Lisabonská smlouva
Klíčová slova anglicky EU Lisbon treaty
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317. Změněno: 7. 4. 2015 10:00.
Anotace
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika, fenomén evropského konstitucionalismu, ochrana lidských práv v EU, postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra, HMU, reforma komitologie, fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti evropských studií.
Anotace anglicky
The book focuses on selected processes in the EU after adoption of the Lisbon Treaty. Its aim is to determine whether the changes introduced in the treaty help the EU attain its objectives and whether they address challenges introduced after 2009. Its area of interest is therefore not the treaty itself but the way various agendas developed after the primary law was changed. It also offers an analysis of the requirements placed under the new system of governance in the EU. It contains nine thematic units and covers the following issues and areas: the revision of the primary law and its particulars; the European constitutionalism phenomenon; the protection of human rights in the EU; the position the EU takes in its external relationships and as a regional actor; the EMU, the comitology reform; the functioning of the European Citizens' Initiative; and the phenomenon of German leadership. It targets scholars with an interest in European studies.
Návaznosti
MUNI/A/0898/2013, interní kód MUNázev: Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II
Investor: Masarykova univerzita, Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:56