BLAHÁKOVÁ, Ivona and Kateřina STAŇO KOZUBÍK. Validace TP53 sady na CLL a FFPE vzorcích (Validation of TP53 kit on CLL and FFPE samples). Masarykova univerzita, Brno: Multiplicom N.V., 2014. 3 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Validace TP53 sady na CLL a FFPE vzorcích
Authors BLAHÁKOVÁ, Ivona (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kateřina STAŇO KOZUBÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Masarykova univerzita, Brno, 3 pp. 2014.
Publisher Multiplicom N.V.
Other information
Original language English
Type of outcome Research report
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/14:00080003
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) TP53 gen; CLL; lymfocytární leukémie; Sanger sekvenování; FASAY
Keywords in English TP53 gene ; CLL; lymphocytic leukemia; Sanger sequencing; FASAY
Tags ok, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 10. 4. 2015 15:53.
Abstract
*Selection and characterization of samples, performing the TP53 MASTR verification study. Zpráva je uložena v Repozitáři zaměstnaneckých děl MU.
Abstract (in Czech)
*Výběr a charakterizace vzorků, provedení TP53 MASTR ověřovací studie. The report is stored in Repository of MU.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:28