ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze (Kristijonas Donelaitis and his poem Metai: on the search of the cohesion). In Pražský lingvistický kroužek, FF UK, 23 03 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze
Name (in English) Kristijonas Donelaitis and his poem Metai: on the search of the cohesion
Authors ŠEFERIS, Vaidas (440 Lithuania, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pražský lingvistický kroužek, FF UK, 23 03 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00082671
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Donelaitis; Donalitius; Roční doby; litevská literatura; textová koheze; baltistika; filologie; stará literatura; izotopie; diskursivní izotopie; diskurs; diskursivní analýza; Pobaltí; Baltské státy
Keywords in English Donelaitis; Donalitius; The Seasons; Lithuanian literature; textual cohesion; isotopy; discourse; text; old literature; philology; Baltic lands
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 9. 3. 2016 17:52.
Abstract
Základní dílo litevské literatury - „Roční doby“ Kristijonase Donelaitise - zůstávají také jednou z největších záhad této literatury. Nevíme, kdy přesně vznikly (pravděpodobně v polovině 18. st.), nevíme, komu byly určeny, nevíme, zda je autor zamýšlel jako jedno a jednotné dílo či takový záměr neměl. Kolísá také žánrové zařazení tohoto básnického díla. Jak tedy můžeme rozumně uchopit celistvost tohoto textu? Jaké nástroje k tomu nabízí moderní filologie? A k jakým výsledkům s jejich pomocí dospějeme?
Abstract (in English)
The basic literary work of the Lithuanian literature - Metai (The Seasons) by Kristijonas Donelaitis - remains also one of the greatest mysteries of this literature. We know neither exact dates of its creation, nor the intended composition: whether Metai was composed as one and coherent text or as four independent poems. So how we can approach this work of art? What instruments does modern philology have to analyze it? And what results could we expect by applying those instruments?
Links
MUNI/A/1107/2014, interní kód MUName: Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2015
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Met__kompozicija_CZ.pptx   File version Šeferis, V. 8. 4. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx?info
Uploaded/Created
Wed 8. 4. 2015 14:08, doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil., učo 81318
Attributes
 

Met__kompozicija_CZ.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
236,1 KB
Hash md5
1359d8b29f020d16492f136afc9d8398
Uploaded/Created
Wed 8. 4. 2015 14:08

Met__kompozicija_CZ.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
575 B
Uploaded/Created
Wed 8. 4. 2015 14:10

Met__kompozicija_CZ.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1297264/Met__kompozicija_CZ.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
668,3 KB
Hash md5
ae584c5bf3adff59cadb53d277a0da0e
Uploaded/Created
Wed 8. 4. 2015 14:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 11:06