KOUPÝ, David, Hana KOTOLOVÁ and Jana KUČEROVÁ. Účinnost fytoterapie v podpůrné léčbě diabetes mellitus typu 2 : Borůvka černá (Vaccinium myrtillus) (Effectiveness of phytotherapy in supportive treatment of type 2 diabetes mellitus : Billberry (Vaccinium myrtillus)). Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, vol. 64, 1-2, p. 3-6. ISSN 1210-7816.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účinnost fytoterapie v podpůrné léčbě diabetes mellitus typu 2 : Borůvka černá (Vaccinium myrtillus)
Name in Czech Účinnost fytoterapie v podpůrné léčbě diabetes mellitus typu 2 : Borůvka černá (Vaccinium myrtillus)
Name (in English) Effectiveness of phytotherapy in supportive treatment of type 2 diabetes mellitus : Billberry (Vaccinium myrtillus)
Authors KOUPÝ, David (203 Czech Republic), Hana KOTOLOVÁ (203 Czech Republic) and Jana KUČEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská farmacie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7816.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00082677
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English bilberry; Vaccinium myrtillus; diabetes mellitus; phytotherapy; antocyanines
Tags EL OK
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 13. 7. 2015 13:41.
Abstract
Borůvka černá (dříve označována jako brusnice borůvka) je známá především díky chutným plodům, které mají schopnost barvit do modra, za což jsou zodpovědné látky zvané antokyaniny. V lidovém léčitelství se užívá list, nať a plod k léčbě diabetu, kardiovaskulárních chorob, demence a rakoviny. Antidiabeticky působí především antokyaniny a polyfenoly. Tyto obsahové látky v klinických studiích vykazují přímé antidiabetické účinky mechanismem zvýšení sekrece inzulinu (antokyanin pelargonidin), snížení inzulinové rezistence (antokyanin cyanidin-3-glukosid), snížení resorpce glukózy GIT (polyfenoly) a zvýšení regenerace B-buněk. Antokyaniny dále působí na zlepšení lipidového spektra, antioxidačně, protizánětlivě a kardioprotektivně. Antidiabetické účinky antokyaninu cyanidin-3-galaktosidu bylo srovnáváno s akarbózou (působí synergicky), hypocholesterolemické účinky cyanidin-3-O-glukosidu byly srovnávány s atorvastatinem (působí synergicky) a hypolipidemické účinky extraktu z listů z borůvek byly srovnávány s ciprofibrátem (extrakt z listů je méně účinný). Nicméně, v preklinických a klinických studiích byly zahrnuty i jiné druhy rodu Vaccinium a další rostliny obsahující obdobné látky s obdobnými účinky jako Vaccinium myrtillus. Pro přesvědčivé stanovení účinnosti a bezpečnosti léčby fytopreparáty z borůvky však bude nutné provést další studie k objasnění, které typy antokyaninů jsou nejvhodnější pro léčbu, stanovit jejich optimální dávky a porovnat účinnost extraktů čistých antokyaninů ve vztahu ke konzumaci na antokyaniny bohatých potravin.
Abstract (in English)
The billberry is well-known for its tasty blue-dyeing fruits. Historically the leaves and fruits were used to treat diabetes, cardiovascular diseases, dementia and cancer. Antidiabetic properties of the plant are attributed mostly to the content of anthocyanins and polyphenols. These compounds have proven their antidiabetic potential in various studies. Their mechanism of action is increase of insulin secretion (anthocyanin pelargonidin), reduction of insulin resistance (anthocyanin cyanidin-3-glucoside), glucose resorption from GIT (polyphenols) and enhancement of beta-cells regeneration. Besides these effects anthocyanins contribute to improvement of lipid specter and have antioxidant, antiinflammatory and cardioprotective activity. Antidiabetic effects of anthocyanin cyanidin-3-galactoside were compared to acarbose (synergistic effect), hypocholesterolemic activity of cyanidin-3-O-glucoside to atorvastatin (synergistic effect) and hypolipidemic properties of billberry leaf extract to ciprofibrate (extract has a lower effect). However, in many preclinical and clinical studies were assessed also different species of the Vaccinium genus and other plants with similar effect as the billberry. Therefore, in order to convincingly assess efficacy and safety of blueberry herbal medicines more studies are necessary. Such studies should shed light into the variety of anthocyanins, their particular effects and optimal doses and compare their effects with intake of foods generally rich in anthocyanins.
Links
MUNI/A/0886/2013, interní kód MUName: Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (Acronym: FDN, FKK a FGEN studie)
Investor: Masaryk University, Category A
MUNI/A/1116/2014, interní kód MUName: Nové farmakologické mechanizmy v preklinickém i klinickém vývoji léčiv
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:55