HANÁK, Jakub and Marie POLÁČKOVÁ. Stavební činnost v záplavových územích (Building Activities in Flood Plain Areas). In Voda v právních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 44-55. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stavební činnost v záplavových územích
Name (in English) Building Activities in Flood Plain Areas
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie POLÁČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Voda v právních vztazích, p. 44-55, 12 pp. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00080080
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7155-1
Keywords (in Czech) záplavová území; povodně; pozemky; kompenzace; stavby
Keywords in English Flood Plain Areas; Floods; land; compensation; buildings
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 17. 4. 2015 09:13.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na některé vybrané problémy související se záplavovými územími v České republice, kterými se zabýval též veřejný ochránce práv v letech 2012 a 2013. Část příspěvku je zaměřena na stanovování záplavových území a umísťování staveb do těchto území. Další část je věnována nároku vlastníků pozemků v záplavových územích na kompenzaci za omezení jejich práv.
Abstract (in English)
This paper analyses selected legal problems of Flood Plain Areas in the Czech Republic. The Public Defender of Rights was concerned with these problems in 2012 and 2013. The part focuses on determining of Flood Plain Areas and locating buildings in these areas. Then the compensation for affected land owners is discussed.
Links
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií II (Acronym: PVM)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 14:28