HANÁK, Jakub a Marie POLÁČKOVÁ. Stavební činnost v záplavových územích. In Voda v právních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 44-55. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stavební činnost v záplavových územích
Název anglicky Building Activities in Flood Plain Areas
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie POLÁČKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, Voda v právních vztazích, od s. 44-55, 12 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00080080
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7155-1
Klíčová slova česky záplavová území; povodně; pozemky; kompenzace; stavby
Klíčová slova anglicky Flood Plain Areas; Floods; land; compensation; buildings
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 17. 4. 2015 09:13.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na některé vybrané problémy související se záplavovými územími v České republice, kterými se zabýval též veřejný ochránce práv v letech 2012 a 2013. Část příspěvku je zaměřena na stanovování záplavových území a umísťování staveb do těchto území. Další část je věnována nároku vlastníků pozemků v záplavových územích na kompenzaci za omezení jejich práv.
Anotace anglicky
This paper analyses selected legal problems of Flood Plain Areas in the Czech Republic. The Public Defender of Rights was concerned with these problems in 2012 and 2013. The part focuses on determining of Flood Plain Areas and locating buildings in these areas. Then the compensation for affected land owners is discussed.
Návaznosti
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií II (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií II, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 20:14