RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století
Authors RONOVSKÁ, Kateřina.
Edition 1. vyd. Brno, 204 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7747-8
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 26. 10. 2015 13:07.
Abstract
Publikace se věnuje proměnám nadačního práva v Evropě a v České republice, ke kterým aktuálně dochází v důsledku různých vlivů. Publikace je rozčleněna do čtyř částí. V části I. je pojednáno o změnách koncepcí a přístupů k nadacím v historickém kontextu a společným evropským vývojovým tendencím (vč. prolínání prvků nadačního a korporačního práva, což má dalekosáhlé důsledky). V části II. Věnují autoři pozornost euroeanizaci na poli nadačního práva, aktuální související judikatuře Soudního dvora EU, návrhu nařízení Statutu Evropské nadace (Fundatio Europea), jakož i obecně snahám o ulehčení pozice nadacím působícím přeshraničně. V části III. se zaměřují na nové české nadační právo. Závěrečná část IV. pojednává o některých dílčích tématech v komparativních souvislostech – o podnikání nadací, podobnostem s jinými formy fiduciární správy majetku, koncepci nadačního práva v sousedním Rakousku atd.
Abstract (in English)
All European countries have regulations governing the legal form of the foundation or some other structure that is functionally similar. However, as a result of different cultural, social and political circumstances, foundation law has developed a broad range of forms in the individual countries. The presened book deals with the transformation of foundation law in Europe from the past until the present (see Part I.). It also outlines some of the common trends as well as directions of possible future develeopments (reflected in the ECJ case law or Fundatio Europea project, see part II.) and common “European” problems at this field (cross-border activites, intrusion of elements of corporate law into foundation law, “foundation” governance, business activiteies of foundations etc. The attention is paid to the actual developments of foundation law in selected Europan countries (Germany, Switzerlad, Austria, Lichtenstein, the Netherlands and Czech Republic). Last but not least, it captures the reflection of the developmental trends in the New Civil Code (the Act No. 89/2012 Sb.), which has brought significant changes into the area of foundation law – as regards both its content and its conceptual structure.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:45