EN

Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století
Autoři RONOVSKÁ, Kateřina.
Vydání 1. vyd. Brno, 204 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7747-8
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 10. 2015 13:07.
Anotace
Publikace se věnuje proměnám nadačního práva v Evropě a v České republice, ke kterým aktuálně dochází v důsledku různých vlivů. Publikace je rozčleněna do čtyř částí. V části I. je pojednáno o změnách koncepcí a přístupů k nadacím v historickém kontextu a společným evropským vývojovým tendencím (vč. prolínání prvků nadačního a korporačního práva, což má dalekosáhlé důsledky). V části II. Věnují autoři pozornost euroeanizaci na poli nadačního práva, aktuální související judikatuře Soudního dvora EU, návrhu nařízení Statutu Evropské nadace (Fundatio Europea), jakož i obecně snahám o ulehčení pozice nadacím působícím přeshraničně. V části III. se zaměřují na nové české nadační právo. Závěrečná část IV. pojednává o některých dílčích tématech v komparativních souvislostech – o podnikání nadací, podobnostem s jinými formy fiduciární správy majetku, koncepci nadačního práva v sousedním Rakousku atd.
Anotace anglicky
All European countries have regulations governing the legal form of the foundation or some other structure that is functionally similar. However, as a result of different cultural, social and political circumstances, foundation law has developed a broad range of forms in the individual countries. The presened book deals with the transformation of foundation law in Europe from the past until the present (see Part I.). It also outlines some of the common trends as well as directions of possible future develeopments (reflected in the ECJ case law or Fundatio Europea project, see part II.) and common “European” problems at this field (cross-border activites, intrusion of elements of corporate law into foundation law, “foundation” governance, business activiteies of foundations etc. The attention is paid to the actual developments of foundation law in selected Europan countries (Germany, Switzerlad, Austria, Lichtenstein, the Netherlands and Czech Republic). Last but not least, it captures the reflection of the developmental trends in the New Civil Code (the Act No. 89/2012 Sb.), which has brought significant changes into the area of foundation law – as regards both its content and its conceptual structure.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1297994 /1 Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Název
1297994
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1297994/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1297994/?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:58, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:58, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
1bdfe7e9e84932f9728cfc2d8235468f
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:58

Metamorfzy_nadacniho_prava.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1297994/Metamorfzy_nadacniho_prava.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
507,7 KB
Hash md5
214d1947ab7023cff20567fab38f0d57
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:00
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 4. 2019 00:40

Další aplikace