Informační systém MU
ONDRÁČEK, Jaroslav. Comfortable Intelligibility in Spoken English Discourse. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6701-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comfortable Intelligibility in Spoken English Discourse
Name in Czech Pohodlná srozumitelnost v mluveném anglickém diskurzu
Authors ONDRÁČEK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vyd. Brno, 228 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00080098
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6701-1
Keywords (in Czech) pohodlná srozumitelnost; dikce; výslovnost; hodnotitelé; segmentální a suprasegmentální jevy;
Keywords in English comfortable intelligibility; diction; pronunciation; assessors;segmental and suprasegmental phenomena
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D., učo 812. Changed: 23. 4. 2015 14:49.
Abstract
The monograph deals with obtrusive mistakes in the pronunciation of English spoken by recent Czech and Slovak school leavers as perceived by native speakers. The effect of focused pronunciation courses in their first year on their levels and types of pronunciation errors is also assessed.
Abstract (in Czech)
Monografie se zabývá rušivými chybami ve výslovnosti angličtiny čerstvých absolventů českých a slovenských středních škol tak, jak ji vnímají rodilí mluvčí anglického jazyka.Práce také sleduje efekt, jaký mají cílené kurzy výslovnosti v prvním ročníku Pedagogické fakulty na úroveň a typy výslovnostních chyb.
Displayed: 28. 1. 2023 14:23