MACHÁČEK, Jiří. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen im mährisch-bayerisch-ungarischen Grenzgebiet nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In Kleinjung, Christine Alexandra; Albrecht, Stefan. Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel zwischen Zentralisierung und Fragmentierung, äußerem Druck und innerer Krise. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2014. s. 263-282. ISBN 978-3-88467-228-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen im mährisch-bayerisch-ungarischen Grenzgebiet nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn?
Název česky Vývoj sídlištních struktur na moravsko-bavorsko-uherské hranici po zániku Velké Moravy. Kolaps nebo nový počátek?
Název anglicky The development of settlement structures in the Moravian-Bavarian-Hungarian border area after the decline of Great Moravia. Collapse or new beginning?
Autoři MACHÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mainz, Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel zwischen Zentralisierung und Fragmentierung, äußerem Druck und innerer Krise, od s. 263-282, 20 s. 2014.
Nakladatel Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00074514
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-88467-228-0
Klíčová slova česky archeologie; Morava; kolaps; hranice; raný středověk
Klíčová slova anglicky archaeology; Moravia; collapse; border; Early Middle ages
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 26. 4. 2015 15:06.
Anotace
Betrachten wir das 10. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa als dunkles Jahrhundert, das im Zeichen der Destabilisierung alter Einheiten steht, dann trifft diese Charakteristik in besonderem Maße auf das sogenannte Großmähren und speziell für dessen Kernland zu, das sich an den unteren Läufen der mährischen Hauptflüsse March und Thaya entlang erstreckt hatte. Großmähren war ein frühes Staatsgebilde oder sogenanntes cyclical chiefdom, das im 9. Jahrhundert politisch sowie kulturell die östlichen Gebiete Mitteleuropas dominierte. Ende der kurzen Existenz Großmährens fällt an den Beginn des 10. Jahrhunderts, als sich im Karpatenbecken die magyarischen Stämme angesiedelt und die politischen wie militärischen Umstände in Mittelosteuropa grundsätzlich verändert haben. Die nachgroßmährische Periode zählt zu den am wenigsten bekannten Abschnitten der regionalen Geschichte. Nach dem Untergang Großmährens geriet das untere Thayatal und Marchtal in ein machtpolitisches Vakuum. Seit den 70er Jahren des 10. Jahrhunderts vermittelte der wieder ins Leben gerufene Fernhandel der mittelalterlichen Gesellschaft im unteren Thayatal intensive wirtschaftliche Impulse aus dem Westen (Bayern). Infolge des Fernhandels erscheinen in der Region erste, bei den Handelstransaktionen standardmäßig verwendete Münzen. Dank den in den letzten Jahren im unteren Thaya- und Marchtal erfolgten archäologischen Forschungen kann nun das 10. Jahrhundert nicht nur als ein durch Kollaps und Desintegration geprägtes Zeitalter betrachtet werden, sondern auch als Epoche, die im Zeichen einer erneuten Belebung und neuer Anfänge gestanden hatte. Nach dem Untergang tritt ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, neue Handelsverbindungen werden eröffnet, das ökonomische System ändert sich radikal und modernisiert durch die Einführung der Münzgeldwirtschaft, neue Eliten ergreifen die gebotene Chance.
Anotace česky
Považujeme-li 10. stol. v západní a střední Evropě za temné století, ve kterém dochází k „Destabilisierung alter Einheiten“, pak to platí dvojnásob pro území tzv. Velké Moravy a speciálně její jádro, které se rozkládalo podél dolních toků hlavních moravských řek Moravy a Dyje.Velká Morava byla raným státem či cyclical chiefdom , který politicky a kulturně dominoval východní části střední Evropy v 9. stol. Jejími dějiny se prolíná soupeření s mocnou Franskou říší a snaha o kulturní svébytnost, která svého vrcholu dosáhla ve slovanské liturgii, připravené pro potřeby byzantské misie soluňskými bratry Cyrilem a Metodějem. Průběh misie a život obou bratří byly obšírně popsán v jejich hagiografiích, psaných staroslověnským jazykem. Další písemné zprávy o Velké Moravě nacházíme především v říšských análech, jakými jsou Annales Fuldenses či Annales Bertiniani. Kromě popisů vojenských střetů s východofranskou říší a politických aktivit moravských panovníků z rodu Mojmírovců, jsou zde zmiňována i významná velkomoravská centra jako např. urbs antiqua Rastizi či ineffabilis Rastizi munitio či civitas Dowina, ležící při soutoku Dunaje s řekou Moravou. Jen málokdy můžeme sídla zmíněná ve franských análech identifikovat s konkrétními místy, jako v případě Dowiny, dnešního Děvína na Slovensku. Většinu z nich dnes nejsme schopni lokalizovat a zůstávají pro nás bezejmenná. Přesto tušíme, že jsou jimi míněny některé z bohatých archeologických lokalit, prozkoumaných archeology v posledním půlstoletí na Moravě. K nejdůležitějším z nich patří Mikulčice, Staré Město a Pohansko u Břeclavi. Nedlouhá existence Velké Moravy končí na počátku 10. stol. v době, kdy se v Karpatské kotlině usazují kmeny starých Maďarů a zásadním způsobem se mění politická i vojenská situace ve středovýchodní Evropě. Díky archeologickým výzkumům, realizovaným v posledních letech v prostoru dolního Pomoraví a Podyjí, můžeme 10. stol. označit nejen za dobu kolapsu a desintegrace, ale zároveň i za dobu regenerace a nových začátků. Po úpadku přichází nových hospodářský boom, otevírají se nová obchodní spojení, dochází k radikální proměně a modernizaci ekonomického systému (přechod od nemincovního k mincovnímu hospodářství), svoji šanci dostávají nové elity.
Anotace anglicky
If we consider the 10th century in western and central Europe as a dark century that was much influenced by the destabilisation of old entities, then this characteristic is true to a particular extent for so-called Great Moravia and especially for its heartland that extended along the lower reaches of the main Moravian rivers, the Morava and Dyje. Great Moravia was an early state, or so-called cyclical chiefdom, that dominated the eastern areas of central Europe politically as well as culturally in the 9th century. The end of the short existence of Great Moravia came at the beginning oft he 10th century when Magyar tribes settled in the Carpathian Basin and the political as well as the military circumstances in east-central Europe changed fundamentally. Considerably less attention was paid to the locations of finds from the 10th century in Moravia in comparison with previous periods. In the final quarter of the 10th century, an important centre came into being at the confluence of the Morava and Dyje. However, the Mojmirides in the Great Moravian period had already made use of the strategic location of this site by having a mighty fortified agglomeration constructed here in the area of present-day Pohansko, through which foreign armies as well as 282 J. Machácek Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen im mährisch-bayerisch-ungarischen Grenzgebiet traders came into Moravia's heartland. Thanks to the archaeological research conducted in the past few years in the lower Dyje and Morava valleys, the 10th century can now not only be considered as an age marked by collapse and disintegration, but also as an epoch that stood under the influence of a renewed revival and new beginnings. After the decline, an economic upturn occurred, new trading links were opened, the economic system changed radically and was modernised through the introduction of a coinage economy, new elite groups seized the opportunity offered.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Sonderdruck_Machacek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 24. 4. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf?info
Vloženo
Pá 24. 4. 2015 11:12, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Atributy
 

Sonderdruck_Machacek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
4d7c8ab4c63c9c4608c199f4566bd268
Vloženo
Pá 24. 4. 2015 11:12

Sonderdruck_Machacek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1298378/Sonderdruck_Machacek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
80,2 KB
Hash md5
02be875c69d7ee77cd61b42affb6f1c4
Vloženo
Pá 24. 4. 2015 11:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:41