KOVÁŘ, Jaroslav. Německá novela od Kleista ke Grassovi (German Novella since Kleist to Grass). In Bátorová, Mária; Bojničanová, Renáta; Faithová, Eva. Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. p. 91-99. ISBN 978-80-223-3714-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Německá novela od Kleista ke Grassovi
Name (in English) German Novella since Kleist to Grass
Authors KOVÁŘ, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Bratislava, Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte, p. 91-99, 9 pp. 2014.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00080111
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-223-3714-4
Keywords (in Czech) německá rakouská a švýcarská novela; proměny německé novely ve 20. století; Günter Grass; Siegfried Lenz
Keywords in English German Austrian and Swiss Novella; Modifikation of the German 20th-century Novella; Günter Grass; Siegfried Lenz
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 26. 4. 2015 15:08.
Abstract
Novela jako literární žánr je v německy psané literatuře pevně vymezena již od dob německé klasiky na přelomu 18.-19. století. Johann Wolfgang Goethe formuloval jako podmínku přiřazení k tomuto žánru líčení "neslýchané události, která se skutečně stala". Toto kritérium splňovaly např. novely Heinricha von Kleista, a jeho pojetí novely platí v německy psané literatuře dodnes. Autoři rakouské literární moderny obohatili tuto tradici o novelu psychologickou (Arthur Schnitzler, Stefan Zweig). 20. století přineslo rozšíření a rozvolnění tradičního chápání novely, ale i v posledních 50 letech vznikla řada próz, které tradiční přísná kritéria německé novely splňují (Christa Wolf, Franz Fühmann, Martin Walser, Siegfried Lenz, Günter Grass).
Abstract (in English)
The novella as a literary genre in the literature in German has been firmly delimited since the times of German classical literature at the turn of the 18th and 19th centuries. Johann Wolfgang Goethe determined as a condition for assigning it to this "Gattung" (genre) a presupposition that the novella depicts in the dramatic plot "an unprecedented event" (eine unerhörte Begebenheit). This demand was met, above all, in the prose works written by Heinrich von Kleist, and his conception of the novella has been valid in German literature up to now. Later the Austrian literary modernism enriched this tradition by the genre of the psychological novella (Arthur Schnitzler, Stefan Zweig and others). The poetics of the 20th-century literature brought a substantial opening of the firmly defined genres that has markedly touched the understanding of the novella. The folllowing parts of the present contribution deal with the prose works which maintain - even in contemporary literature of recent fifty years – the strict criteria of the German novella (Christa Wolf, Franz Fühmann, Martin Walser, Siegfried Lenz, Günter Grass).
Links
MUNI/A/0892/2013, interní kód MUName: Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury v česko-německé konfrontaci
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:21