VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích
Název anglicky Inclusive Education in Surveillance Studies
Autoři VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL.
Vydání 1. vyd. Brno, 167 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7541-2
Klíčová slova česky přehledová studie; inkluzivní vzdělávání; speciální pedagogika; osoby se zdravotním postižením; osoby se sociálním znevýhodněním; výzkum
Klíčová slova anglicky Surveillance Studies; Inclusive Education; Special Education; Persons with disabilities; Persons with social disadvantages; Research; Surveillance Studies
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 28. 4. 2015 14:48.
Anotace
Publikace Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích přináší ucelenou informaci o vývoji vědeckých speciálně pedagogických přístupů na národní i mezinárodní úrovni. Publikace zavádí sociálně vědní model přístupu ke zpracování přehledových studií do Speciální pedagogiky. Výzkumné kapitoly pak jednotně užívají výzkumné metody přehledových studií a zaměřující na jednotlivé speciálně pedagogické oblasti zájmu.
Anotace anglicky
The book Inclusive Education in Surveillance Studies brings a comprehensive view on Inclusive Education in surveillance studies. The book brings complete information about the development of scientific special pedagogical approaches at czech and international level. The publication introduces social science model approach for processing surveillance studies in special education. Research chapters uniformly used research methods and surveillance studies focusing on various areas of special educational interest. The book presents the research done by the Ph.D. students from the Department of Special Education of the Faculty of Education of Masaryk University.
Návaznosti
MUNI/B/0925/2013, interní kód MUNázev: Inkluze v interdisciplinárním pohledu (Akronym: IVIP)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2020 15:16