KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu
Název anglicky Meaning and Concurrence of Some Demonstrative Pronouns in Context
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Vydání 1. vyd. Brno, 257 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7570-2
Klíčová slova česky text; koheze textu; koreference; anafora; odkazovací zájmena; konkurence; navazovací funkce
Klíčová slova anglicky text; textual cohesion; coreference; anaphora; demonstrative pronouns; concurrence; connection in text
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 28. 4. 2015 14:51.
Anotace
V předložené práci se snažíme sledovat možné konkurence deiktických zájmen ten, ta, zájmena takový univerzálního odkazovacího zájmena to v koreferenčních funkcích s důrazem na funkci anaforickou. Centrem našeho zájmu jsou především významy zájmena to v jeho základním tvaru (nominativu a akuzativu) jako konkurentu zájmen ten, ta, takový, jako výrazu odkazujícího k infinitivu, k obsahu věty nebo části textu, popř. jako konkurentu výrazů jiných, zejména adverbií a vyjádření s adverbiálním významem či tzv. zevšeobecňujících substantiv. Zvažujeme též možnosti fungování slova to ve funkci konektoru.
Anotace anglicky
In the volume we try to examine alternatives of concurrence of the some Czech demonstrative pronouns ten, ta, takový by universal demonstrative pronoun to (Eng. it) if they are used as anaphoric words. The attention is almost focused to the meaning of the Czech demonstrative pronoun to; we would like to find under what textual and contextual conditions the pronoun to can replace the Czech pronouns ten, ta, takový or pronouns ten, ta, takový can replace pronoun to or if Czech pronoun to can be replaced by some adverbs, categorical substantives in the text or what textual condition the pronoun to refers to the sentence or text. We try to find, if the Czech word to can be used as a connector, too.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2019 20:46