PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Encyklopedie psychologie práce
Název česky Encyklopedie psychologie práce
Název anglicky Encyclopedia of Work Psychology
Autoři PROCHÁZKA, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Martin VACULÍK (203 Česká republika, domácí), Marie SOUČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marcela LEUGNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 156 s. n/a, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00082783
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7744-7
Doi http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2641.4884
Klíčová slova česky psychologie práce; personální psychologie; psychologie organizace; výběr zaměstnanců; pracovní motivace; job attitudes; organizational culture; týmová práce
Klíčová slova anglicky work psychology; personnel psychology; organizationnal psychology; employee selection; work motivation; job attitudes; organizational culture; teamwork
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533. Změněno: 13. 9. 2020 14:48.
Anotace
Encyklopedie psychologie práce obsahuje 108 hesel pokrývajících výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivaci, rozvoj pracovníků, týmy a týmovou práci, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kulturu a psychologii práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostmi. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí.
Anotace anglicky
The Encyclopedia of Work Psychology consists of 108 entries covering personnel selection and assessment, work performance assessment, work motivation, employee training and development, teams and teamwork, job attitudes, career management, leadership, work-related stress and stress management, organizational culture and work psychology in general. The entries are based on both classical and recent research articles and monographs. Each entry offers not only short definitions of related theories, psychological constructs, models and methods, but also their critique and broader context. The encyclopedia is aimed at work psychologists, human resource professionals, consultants and managers interested in human behavior at workplace. It can also be helpful to students of psychology and human resources or researchers in these or related fields. The reader can use the encyclopedia to broaden their horizons, review the recent knowledge and trends in work psychology, or get a succinct understanding in areas that are, albeit maybe not directly, tied to their profession or field of study.
Návaznosti
MUNI/FR/0036/2014, interní kód MUNázev: Rozvoj výuky psychologie organizace (Akronym: RVPO)
Investor: Masarykova univerzita, Rozvoj výuky psychologie organizace
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf   Verze souboru Procházka, J. 14. 6. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf?info
Vloženo
Ne 14. 6. 2015 13:54, doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., učo 18373
  • osoba Mgr. Marie Součková, učo 219463
  • osoba Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., učo 333166
  • osoba doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., učo 18373
  • osoba Mgr. Marie Součková, učo 219463
  • osoba Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., učo 333166
  • osoba doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533
Atributy
 

Encyklopedie_psychologie_prace.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2 MB
Hash md5
8b3516353cecac39dd18966efbf1dd20
Vloženo
Ne 14. 6. 2015 13:54

Encyklopedie_psychologie_prace.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
346,9 KB
Hash md5
69a2ee0ecd6a9cbf31040401cfd63dee
Vloženo
Ne 14. 6. 2015 13:57
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 22. 3. 2023 20:52