PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ and Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce (Encyclopedia of Work Psychology). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Encyklopedie psychologie práce
Name in Czech Encyklopedie psychologie práce
Name (in English) Encyclopedia of Work Psychology
Authors PROCHÁZKA, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin VACULÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marie SOUČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marcela LEUGNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 156 pp. n/a, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00082783
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7744-7
Doi http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2641.4884
Keywords (in Czech) psychologie práce; personální psychologie; psychologie organizace; výběr zaměstnanců; pracovní motivace; job attitudes; organizational culture; týmová práce
Keywords in English work psychology; personnel psychology; organizationnal psychology; employee selection; work motivation; job attitudes; organizational culture; teamwork
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533. Changed: 13/9/2020 14:48.
Abstract
Encyklopedie psychologie práce obsahuje 108 hesel pokrývajících výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivaci, rozvoj pracovníků, týmy a týmovou práci, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kulturu a psychologii práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostmi. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí.
Abstract (in English)
The Encyclopedia of Work Psychology consists of 108 entries covering personnel selection and assessment, work performance assessment, work motivation, employee training and development, teams and teamwork, job attitudes, career management, leadership, work-related stress and stress management, organizational culture and work psychology in general. The entries are based on both classical and recent research articles and monographs. Each entry offers not only short definitions of related theories, psychological constructs, models and methods, but also their critique and broader context. The encyclopedia is aimed at work psychologists, human resource professionals, consultants and managers interested in human behavior at workplace. It can also be helpful to students of psychology and human resources or researchers in these or related fields. The reader can use the encyclopedia to broaden their horizons, review the recent knowledge and trends in work psychology, or get a succinct understanding in areas that are, albeit maybe not directly, tied to their profession or field of study.
Links
MUNI/FR/0036/2014, interní kód MUName: Rozvoj výuky psychologie organizace (Acronym: RVPO)
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf   File version Procházka, J. 14/6/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 14/6/2015 13:54, doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., učo 18373
  • a concrete person Mgr. Marie Součková, učo 219463
  • a concrete person Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., učo 333166
  • a concrete person doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., učo 18373
  • a concrete person Mgr. Marie Součková, učo 219463
  • a concrete person Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., učo 333166
  • a concrete person doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533
Attributes
 

Encyklopedie_psychologie_prace.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
8b3516353cecac39dd18966efbf1dd20
Uploaded/Created
Sun 14/6/2015 13:54

Encyklopedie_psychologie_prace.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1298678/Encyklopedie_psychologie_prace.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
346,9 KB
Hash md5
69a2ee0ecd6a9cbf31040401cfd63dee
Uploaded/Created
Sun 14/6/2015 13:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 22/3/2023 21:19