POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Milan BOHÁČEK. Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU. In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 12-30. ISBN 978-80-210-7789-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU
Název anglicky Statistical Analysis of Medical-Latin Language Tests at Medical Faculty MU
Autoři POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Milan BOHÁČEK.
Vydání Brno, Latinitas Medica, od s. 12-30, 19 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW stránky CJV - Latinitas Medica
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-210-7789-8
Klíčová slova anglicky statistická analýza; testové specifikace; obtížnost položek; index diskriminace; analýza distraktorů
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 22. 3. 2016 17:45.
Anotace
Příspěvek prezentuje možnosti využití statistické analýzy jazykových testů lékařské latiny, vyvinutých na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v rámci projektu IMPACT. Úvodní část se zabývá důvody využití statistické analýzy pro jazykové testy. Další část interpretuje výstupy získané ze statistické analýzy jednotlivých testů s použitím statistického programu SPSS. Výstup poskytuje hodnoty průměru, obtížnosti testových položek, index diskriminace a Cronbachova alfa. Tyto indikátory jsou popsány a vysvětleny z hlediska jejich významu a důležitosti pro testování jazykových znalostí. Pro testové otázky typu multiple choice je analyzována funkce distraktoru. Statistická analýza se pomalu stává součástí procesu tvorby závěrečných jazykových testů, neboť zpětná vazba, kterou poskytuje, významně přispívá ke zvýšení spolehlivosti a validity testů.
Anotace anglicky
The paper presents the possibilities of using the statistical analysis of Latin language tests, developed at the Medical Faculty of Masaryk University within the IMPACT project. The introductory part deals with the reasons for the use of a statistical analysis in language testing; it is followed by the interpretation of an output obtained from a statistical analysis of particular tests using the SPSS statistical program. The output provides values of the average, difficulty of test items, discrimination index, and Cronbach’s alpha if item deleted. These indicators are described and explained in terms of their relevance and importance for language testing. For multiple choice questions, the analysis of distractor function is discussed. Statistical analysis is slowly becoming part of the process of making final language tests as the feedback it provides has an important contribution to increasing the reliability and validity tests.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUNázev: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:17