VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL and Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj (Regional development, policy and administration, Volume 1: Regional development). Brno: ESF MU, 2015. 242 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj
Name (in English) Regional development, policy and administration, Volume 1: Regional development
Authors VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL and Vladimír ŽÍTEK.
Edition Brno, 242 pp. 2015.
Publisher ESF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) region - rozvoj - teorie - aplikace - prostorové uspořádání
Keywords in English region - development - theory - application - space arrangement
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 22. 5. 2017 15:21.
Abstract
Jde o elektronický učební text prezentující poznatky z regionální ekonomie i hraničních oborů. Praktické využití teoretických poznatků je objasněno na konkrétních příkladech.
PrintDisplayed: 6. 12. 2021 18:59