POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu (Nullity and administrative decision from the Central European context). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 208 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7830-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu
Name in Czech Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu
Name (in English) Nullity and administrative decision from the Central European context
Authors POTĚŠIL, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 208 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia), 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082811
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7830-7
Keywords (in Czech) nicotnost, správní rozhodnutí, komparace, správní řád, správní soudnictví
Keywords in English nullity; administrative decision; comparision; Code of Administrative Proceedure; Administrative Justice
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24. 2. 2016 13:44.
Abstract
Tématem publikace je poměrně tradiční problematika správně právního institutu nicotnosti, a to ve vztahu ke správním rozhodnutím. Určujícím je komparativní pohled z prostoru a kontextu „středoevropského správního práva“. Kniha není jen a pouze o nicotnosti, nýbrž pojednává o správním rozhodnutí, které je „nositelem“ nicotnosti. V obou případech (tj. nicotnost a správní rozhodnutí) jde o významný fenomén středoevropského právního prostoru. Komparativní poznámky jsou učiněny vůči domácí právní úpravě a judikatuře.
Abstract (in English)
This monograph is dedicated to two quite traditional phenomena of the Central European Administrative Law (in his procedural sense). It is an administrative decision and connecting nullity. Both are sketched in their mutual relations. Nullity is particularly affected by an administrative decision. Monograph focuses on these issues mainly in Central European context of Administrative Law, using the method of comparison. Comparative remarks are addressed mainly to domestic legislation, doctrine and case law to the examined issues
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Potesil-Nicotnost.pdf   File version Georgala, P. 24. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 24. 2. 2016 13:43, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Potesil-Nicotnost.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,7 MB
Hash md5
c426efa1cc917677d98d46ad779999b0
Uploaded/Created
Wed 24. 2. 2016 13:43

Potesil-Nicotnost.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1298952/Potesil-Nicotnost.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
568 KB
Hash md5
f126c4ca58d6cd0a4273e51b9f999232
Uploaded/Created
Wed 24. 2. 2016 13:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 3. 2023 09:53