TUŠKOVÁ, Jana Marie. Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 33, s. 42-48. ISSN 0323-0449.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka
Název anglicky Critical Thinking Procedures and Methods - Means of Development of Reading Literacy in Lessons of Czech Language in 2nd Stage of Primary School
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Vydání Komenský, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 0323-0449.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky český jazyk; kritické myšlení; čtenářská gramotnost; 2. stupeň základní školy
Klíčová slova anglicky Czech language; critical thinking; reading literacy; 2nd stage of primary school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 13. 3. 2016 19:42.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na praktické možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně základních škol. Je určen zejména učitelům českého jazyka, ale uvedené metody kritického myšlení, které nabízí program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), lze aplikovat i v dalších předmětech. V úvodních pasážích textu jsou čtenáři seznámeni s vysvětlením pojmu kritické myšlení, dále pak s pojetím čtenářské gramotnosti, jejími složkami a nezbytnými podmínkami. Podstatu příspěvku tvoří příklady praktického využití vybraných metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka.
Anotace anglicky
The contribution deals with practical possibilities of how to develop reading literacy of pupils in the 2nd stage of primary school. In particular, it is intended for teachers of Czech language; however, the mentioned critical thinking methods that are offered by RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) may also be used in other school subjects. In the introduction, readers are acquainted with the term “critical thinking” and the concept of reading literacy with its components and necessary conditions. The core of the text consists of illustrations of how particular critical thinking methods can be used in Czech language lessons.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 23:24