56270. Nová česká syntax - inovace a kontinuita. In Přednáška v jazykovědném sdružení v Brně MU. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová česká syntax - inovace a kontinuita
Název anglicky A new syntax of Czech - inovations and continuity
Autoři 56270.
Vydání Přednáška v jazykovědném sdružení v Brně MU, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky česká syntax; FGP; diateze
Klíčová slova anglicky Czech syntax; FGP; diathesis
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 11. 5. 2015 12:17.
Anotace
V roce 2014 vyšla jako druhý díl „Mluvnice současné češtiny“ monografie Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu autorského kolektivu pod vedením J. Panevové. Nová syntax vznikla v teoretickém rámci Funkčního generativního popisu (FGP), tj. teorie, která je od 60. let minulého století rozpracovávána na Matematicko-fyzikálním ústavu Karlovy univerzity v Praze a má ambici poskytovat pro lingvistický popis explicitní a poměrně formalizovaný pojmový aparát. Materiální základ syntaxe pochází z Pražského závislostního korpusu, kde je analytický aparát FGP systematicky aplikován na velké množství jazykových dat reprezentativních pro současnou češtinu. V přednášce představím novou syntax a ukážu, v kterých oblastech je oproti starším popisům české syntaxe (zejména v klasické syntaxi V. Šmilauera a v brněnské syntaxi M. Grepla – P. Karlíka) inovativní a v kterých oblastech se naopak rýsuje kontinuita. V centru pozornosti budou valence slovesa a slovesný rod/diateze. Diateze představuje problém pro monostratální syntax tradičního rázu, protože podkopává klasifikaci větných konstrukcí podle povrchových kritérií a nutí k rozhodnutím, jak vymezit lexikální a gramatickou část popisu (srov. Počet volných míst je omezený × Petr je poměrně omezený; Váza se mi rozbila × Váza se mi líbí). Rovněž vymezení syntaxe vůči morfologii představuje problém, kterému se budu věnovat v přednášce.
Anotace anglicky
In 2014, a new syntactic description of Czech based on the annotated electronic corpus PDT appeared in print. The authors (under the direction of J. Panevova) are linguists working at Charles University in Prague within the framework of Functional Generative Description. The theory aims at providing a formalized framework in which explicit descriptions of natural languages (especially of the inflectional type like Czech) can be carried out. The lecture presents the new syntax and tries on the one hand to identify areas of innovation in comparison with older work such as V. Smilauer or M. Grepl & P. Karlik, and to point out the continuity with these works, on the other hand. The focus will be on the valency of the verb and on diatetic operations such as passivization and decausativization. Diatetic operations pose a problem for traditional descriptions of syntax based on the surface structure of sentences as the output of the operation might not satisfy surface criteria of classification. In more nuanced frameworks these operations require decision where to draw the line between the lexicon and the grammar (syntax). Both questions will be addressed in the lecture.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 19:21