MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva)
Authors MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK.
Edition 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Research report
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Researchgate
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2845.8406
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 17/7/2015 12:28.
Abstract
Přehledová zpráva z terénního kvantitativní výzkumu účastníků blokády pochodu krajní pravice (Brno, 1. 5. 2015) shrnuje vybrané deskriptivní ukazatele charakterizující respondenty výzkumu.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
MUNI/A/0903/2013, internal MU codeName: Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13/6/2021 13:03