SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 1, s. 25-37. ISSN 1211-6645.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie
Název anglicky Relation of quality of life and a type of treatment in women with breast carcinoma: A pilot study
Autoři SKŘIVANOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Ľubomíra ANDERKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marcela BENDOVÁ (203 Česká republika), Nela ELFMARKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš SVĚRÁK (203 Česká republika, domácí), Hana PETERKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Klára BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praktická gynekologie, Brno, Facta Medica, 2015, 1211-6645.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00080792
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky karcinom prsu; kvalita života; onkologická léčba; vedlejší efekty léčby
Klíčová slova anglicky Mamma carcinoma; Quality of life; Oncological treatment; Treatment side effects
Štítky EL OK, podil
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 28. 12. 2015 14:21.
Anotace
Cílem pilotní studie bylo vyhodnotit kvalitu života (OoL) u pacientek s karcinomem prsu ve vztahu k léčebným modalitám a jejich kombinacím. Ve studii QoL participovalo 71 pacientek s karcinomem prsu, QoL byla hodnocena pomocí Amerického dotazníku zdraví (SF-36), Dotazníku životní spokojenosti a české výzkumné verze Functional Assessment of Breast Cancer Therapy (FACT-B). Průměrná doba od diagnózy do doby hodnocení QoL ve výzkumném souboru byla 4.5 roku. Statistická významnost rozdílů v kvalitě života mezi pacientkami s různou léčbou byla testována Mannovým-Whitneyovým testem pro jednotlivé typy terapie a Kruskalovým-Wallisovým testem pro kombinace terapie. Vztah mezi kvalitou života a léčebnou modalitou byl zjištěn pro dotazník SF 36 – pro dimenzi emocionální funkční role a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.049), pro dotazník FACT-B – fyzický stav a chemoterapii (vyšší kvalita života u pacientek bez chemoterapie, p=0.012), pro FACT-B – sociální/rodinný stav a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.036), pro FACT-G skóre a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.049) a dále pro Dotazník životní spokojenosti – pro dimenzi zdraví a kombinaci léčby (nejvyšší kvalita života u kombinace operace, chemoterapie, radioterapie, biologické a hormonální terapie, nejnižší u kombinace předešlých bez biologické terapie, p=0.027). Pro úplnost uvádíme typ a četnost vedlejších efektů léčebných modalit. Zjistili jsme vyšší QoL u operovaných pacientek, a nižší QoL u pacientek vystavených chemoterapii, avšak naše závěry vyžadují další výzkumná ověření.
Anotace anglicky
The aim of the pilot study was to assess quality of life (QoL) in patients with breast carcinoma in relation to treatment modalities and their combinations. A total of 71 patients with breast carcinoma participated in this study. QoL was assessed using the 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), Life Satisfaction Questionnaire and Czech research version of Functional Assessment of Breast Cancer Therapy (FACT-B). The average time from diagnosis at the time of QoL assessment was 4.5 years. Mann-Whitney U test was used to test the differences in QoL between groups of patients with different type of therapy and Kruskal-Wallis test for combinations of therapies. A relation between quality of life and a treatment modality was found for questionnaire SF 36 – for the dimension of emotional functional role and operation treatment (higher quality of life in operated patients, p=0.049), for questionnaire FACT-B – physical condition and chemotherapy (higher quality of life in patients without chemotherapy, p=0.012), for FACT-B – social/family condition and operation treatment (higher quality of life in operated patients, p=0.036), for FACT-G score and operation treatment (higher quality of life in operated patents, p=0.049) and further for Life Satisfaction Questionnaire – for the dimension of health and treatment combination (the highest quality of life in case of the combination of operation, chemotherapy, radiotherapy, biological and hormonal therapy, the lowest quality of life in case of the combination of the previous without biological therapy, p=0.027). Additionally, we described type and occurrence of side effects of treatment modalities. Generally we found higher QoL in operated patients and lower in patients who underwent chemotherapy, however our findings require further research verifications.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EL_1299241.pdf  Pospíšilíková, V. 28. 12. 2015

Práva

Právo číst
  • osoba Soňa Böhmová, učo 232884
  • osoba Martina Prášilová, učo 342282
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 26. 2. 2020 02:48