ZACHOVÁ, Irena. Ještě k Brněnskému kolu (About the Brno Wheel). In Radana Červená. About the Brno Wheel. 1st ed. Brno: Statutární město Brno, 2015. p. 309-323. ISBN 978-80-86736-40-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ještě k Brněnskému kolu
Name in Czech Ještě k Brněnskému kolu
Name (in English) About the Brno Wheel
Authors ZACHOVÁ, Irena.
Edition 1. vyd. Brno, About the Brno Wheel, p. 309-323, 15 pp. 2015.
Publisher Statutární město Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-86736-40-2
Keywords (in Czech) Brněnské kolo; Die Beschreibung des...Raads (starý tisk z roku 1759); pověst o Brněnském kole; pozdější adaptace legendy o kole
Keywords in English the Brno Wheel; Die Beschreibung des...Raads (old print from 1759); the legend about the Wheel; later adaptations of the legend about the Wheel
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 22. 3. 2016 17:05.
Abstract
Článek přináší plný text starého tisku Die Beschreibung des... Raads z roku 1759 obsahující pověst o Brněnském kole. Vyrovnává se s odborným článkem R. Vermouzka o kole a rozebírá pozdější české a německé adaptace a rozšíření legendy.
Abstract (in English)
This article brings the full text of the old print Die Beschreibung des... Raads dating from 1759 and containing the story of the Brno Wheel. The author compares the conclusions of R. Vermouzek´s study and analyses later Czech and German adaptations and enlargements of the legend.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:47