HANZELKA, Jan a Miroslav MAREŠ. Mediální prezentace ISIS: Obsahová analýza časopisu Dabiq. Vojenské rozhledy. 2015, roč. 24(56), č. 2, s. 51-63. ISSN 1210-3292.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mediální prezentace ISIS: Obsahová analýza časopisu Dabiq
Název anglicky Media Presentation of ISIS: Content Analysis of the Magazine Dabiq
Autoři HANZELKA, Jan (203 Česká republika, domácí) a Miroslav MAREŠ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vojenské rozhledy, 2015, 1210-3292.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00080520
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Islámský stát; terorismus; Dabiq; obsahová analýza
Klíčová slova anglicky Islamic State; terrorism; Dabiq; content analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 18. 5. 2015 22:27.
Anotace
Tento článek se zabývá analýzou časopisu Dabiq. Tento časopis je vydáván Islámským státem v Iráku a v Sýrii a slouží pro džihádistickou propagandu v ang­lickém jazyce. V předkládané práci je využita obsahová analýza. Zkoumány jsou tematické oblasti (kvalitativní analýzou) a důležité pojmy (s frekvenční analýzou pojmů). Autoři identifikovali tři základní témata časopisu Dabiq – náboženství, ustanovení Chalífátu a jeho fungování a vojenské operace ISIS. Objasněno bylo i pojetí nepřátel z hlediska ISIS.
Anotace anglicky
This article deals with analysis of the magazine Dabiq.This magazine is published by the Islamic State in Iraq and Syria and it serves to Jihadist propaganda in English language. The content analysis is used. Thematic fields (with qualitative analysis) and important terms (with term freqency analysis). Authors identified tree main themes of the Dabiq magazine – religion, establishing of the Caliphate and its functions and military operations of the ISIS. The conceptualization of the enemies from the point of view of the ISIS.
Návaznosti
VF20102015005, projekt VaVNázev: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 02:24