URUBEK, Tomáš, Zdeněk DOLNÍČEK a Kamil KROPÁČ. Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic) : growth mechanism and origin of fluids. Geologica Carpathica. Bratislava: Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2014, roč. 65, prosinec 2014, s. 419-431. ISSN 1336-8052. doi:10.1515/geoca-2015-003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic) : growth mechanism and origin of fluids
Název česky Vznik syntektonických hydrotermálních žil protínajících vulkanické těleso těšínitové asociace
Autoři URUBEK, Tomáš (203 Česká republika, domácí), Zdeněk DOLNÍČEK (203 Česká republika, garant) a Kamil KROPÁČ (203 Česká republika).
Vydání Geologica Carpathica, Bratislava, Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2014, 1336-8052.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.761
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00080245
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1515/geoca-2015-003
UT WoS 000349683400003
Klíčová slova česky Vnější Západní Karpaty; těšínity; syntektonická žíla; fluidní inkluze; stabilní izotopy; REE
Klíčová slova anglicky Outer Western Carpathians; teschenites; syntectonic vein; fluid inclusions; stable isotopes; REE
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 2. 12. 2019 13:02.
Anotace
Hydrothermal mineralization hosted by the Lower Cretaceous igneous rock of the teschenite association at Jasenice (Silesian Unit, Flysch Belt, Outer Western Carpathians) occurs in two morphological types – irregular vein filled by granular calcite and regular composite vein formed by both fibrous and granular calcite and minor chlorite, quartz, and pyrite. Crosscutting evidence indicates that the granular veins are younger than the composite vein. The composite vein was formed by two mechanisms at different times. The arrangement of solid inclusions in the marginal fibrous zone suggests an episodic growth by the crack-seal mechanism during syntectonic deformation which was at least partially driven by tectonic suction pump during some stages of the Alpine Orogeny. Both the central part of the composite vein and monomineral veins developed in a brittle regime. In these cases, the textures of vein suggest the flow of fluids along an open fracture. The parent fluids of both types of vein are characterized by low temperatures (Th = 66—163 °C), low salinities (0.4 to 3.4 wt. % NaCl eq.), low content of strong REE-complexing ligands, and 18O and 13C ranges of + 0.2/+12.5 ‰ SMOW and —11.8/—14.1 ‰ PDB, respectively. The parent fluids are interpreted as the results of mixing of residual seawater and diagenetic waters produced by dewatering of clay minerals in the associated flysch sediments. The flow of fluids was controlled by tectonic deformation of the host rock.
Anotace česky
Hydrotermální mineralizace zjištěná ve vulkanickém tělese těšínitové asociace na lokalitě Jasenice vystupuje ve dvou odlišných morfologických typech - nepravidelná žíla vyplněná zrnitým kalcitem a pravidelná složená žíla, na jejíž výplni se podílí vláknitý a zrnitý kalcit. Sporadicky je v rámci minerální asociace složené žíly zastoupen i chlorit, křemen a pyrit. Monominerální nepravidelná žíla je mladší než složená žíla. Uspořádání pevných inkluzí (okolní hornina) přítomných v rámci vláknité zóny složené žíly ukazuje na epizodický růst pomocí mechanismu crack-seal během syntektonické deformace některé z etap alpínské orogeneze. Mateřská fluida byla nízkoteplotní (Th = 66 - 163°C) a nízkosalinní (0,4 až 3,4 hm. % NaCl ekv.)Za přispění studia stabilních izotopů a obsahu vzácných zemin v kalcitu byl za zdroj mateřského fluida označen roztok, který vznikl smícháním reziduální mořské vody s diagenetickou vodou produkovanou dehydratací jílových minerálů obsažených v okolním flyši. Oběh fluid byl řízen tektonickou deformací hostitelské horniny.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 09:39