MÍŠEK, Jakub. Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Editions Weblaw, 2015, vol. 2015, No 2, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1664-848X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies
Name in Czech Skryté nástrahy ve zpracování osobních údajů: Kolize mezi současným rámcem ochrany osobních údajů a novými technologiemi
Authors MÍŠEK, Jakub.
Edition Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern, Editions Weblaw, 2015, 1664-848X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Big Data; Open Data & Open Government; Ochrana osobních údajů
Keywords in English Big Data; Open Data & Open Government; Personal data protection
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 15. 3. 2016 09:44.
Abstract
The article focuses on several principles of personal data protection legal framework and procedures of public bodies responsible for their legal enforcement, which are in a direct collision with new technologies and uses of information, like Big data. Relevant institutes and judicial rulings are analysed and thus is shown, how strict application of personal data protection rules can cause absurd situations disconnected from the needs of people living in the real world. In the last part of the article are offered methods, which could possibly help to solve analysed problems.
Abstract (in Czech)
Článek se zaměřuje na některé základní principy účinnné právní úpravy ochrany osobních údajů a procedury orgánů veřejné správy ochranu osobních údajů vymáhající, které jsou často v příměm rozporu s novými technologiemi a možnostmi užití informací, jako jsou například big data. Za pomoci analýzy relevantních správních a soudních rozhodnutí je dokazováno, jak striktní formalistická aplikace pravidel ochrany osobních údajů může vést k absurdním situacím odtrženým od skutečného světa. Ve své závěrečné části článek nabízí několik metod, které by mohl vést ke zlepšení popisované situaace.
Links
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUName: Právo a technologie III (Acronym: PAT III)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:27