PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013
Název česky Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013
Název anglicky Analysis of Public Funding for NPOs from Public Budgets in 2013
Autoři PROUZOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Poskytovatelem realizované výsledky
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 přijatý Usnesením Vlády ČR ze dne 14. ledna 2015 č. 28. Strategický dokument vlády Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 vychází z výsledků Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013.
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00082930
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Nestátní neziskové organizace; veřejné rozpočty; dotace
Klíčová slova anglicky Nonprofit organizations; public budgets; subsidies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604. Změněno: 23. 9. 2015 14:27.
Anotace
Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 byl přijat a vydán Vládou ČR (usnesení vlády ČR č. 28 ze dne 14. ledna 2015). Rozbor financování NNO v roce 2013 má za cíl sledovat a analyzovat strukturu, velikost a příjemce všech poskytnutých dotací NNO ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně správních celků (krajů a obcí) a státních fondů. Jedná se o výstup hlavních zjištění z kvantitativního výzkumu se stoprocentním vzorkem populace. Rozbor je Radou vlády pro nestátní neziskové organizace používán jako 1/ex-post evaluace plnění Státní dotační politiky ČR vůči NNO za rok 2013, 2/ výchozí materiál pro nastavení Státní dotační politiky ČR vůči NNO a nastavení Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO a jejich poskytovatelů v dalších letech, 3/ jeden z výchozích materiálů ze kterých vychází Strategický dokument vlády ČR Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608
Anotace anglicky
Analysis of public funding for NPOs from public budgets 2013 was accepted and published by government of Czech republic (Government Resolutions 28.- 14.01.2015). Mail goal of document is analyzing structure and scope of NPOs subsidies from public budgets. Analysis is taken in subsidies of nonprofit organization from state, state funds, regional and municipal budgets. This is a output with summary findings of quantitative research. The Government Council for NPOs uses this Analysis as: 1) an ex-post evaluation of The Subsidy Policy from State Budget towards NPOs in 2013, 2) a conceptual material for future implementation of The Subsidy Policy from the State Budget towards NPOs and its Main Areas and their subsidy providers, 3/ base material underlying the strategic document of the Czech Government Government policy towards NGOs for the years 2015-2020 accepted by Government Resolution dated 29 July 2015 no. 608.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
rozbor_2013_material_pro_web.pdf   Verze souboru Prouzová, Z. 22. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf?info
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:28, Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Kateřina Almani Tůmová, učo 118709
  • osoba Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604
Atributy
 

rozbor_2013_material_pro_web.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
4,8 MB
Hash md5
3896aa484b443b0adc8b6e9b0aea5c97
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:28

rozbor_2013_material_pro_web.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_material_pro_web.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
45,8 KB
Hash md5
5c4c9c7a549d2a8fae03c7a176d2c04e
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:33
rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf   Verze souboru Prouzová, Z. 22. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf?info
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:28, Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Kateřina Almani Tůmová, učo 118709
  • osoba Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604
Atributy
 

rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
5,9 MB
Hash md5
a1aa205a31d50298d4cef2b04b467a2a
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:28

rozbor_2013_prilohy_pro_web.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1299827/rozbor_2013_prilohy_pro_web.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
106 KB
Hash md5
186fe8f0044c461c6815df71ae6f5c9a
Vloženo
Pá 22. 5. 2015 08:31
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 07:10