RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů
Název anglicky Reflection of the metamorphosis of foudation law in the case law of Czech "highest" courts
Autoři RONOVSKÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal JANOUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, od s. 126-135, 10 s. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Nakladatel Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa)
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00082940
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7747-8
Klíčová slova česky nadační právo; proměny nadačního práva; judikatura ústavního soudu; judikatura nejvyššího soudu; judikatura nejvyššího správního soudu
Klíčová slova anglicky foundation law; metamorphosis of foundation law; case law of the Czech Constitutional Court; case law of the Czech Highest Court; case law of the Czech Highest Administrative Court
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 3. 2016 12:13.
Anotace
Stať mapuje vývoj judikatury k nadačnímu právu od vzniku Československé republiky až po současnost.
Anotace anglicky
The article is mapping the development of the case law in the area of foundation law from 1918 - 2013
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 07:02