RONOVSKÁ, Kateřina and Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů (Reflection of the metamorphosis of foudation law in the case law of Czech "highest" courts). In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. p. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů
Name (in English) Reflection of the metamorphosis of foudation law in the case law of Czech "highest" courts
Authors RONOVSKÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal JANOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, p. 126-135, 10 pp. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Publisher Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa)
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082940
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7747-8
Keywords (in Czech) nadační právo; proměny nadačního práva; judikatura ústavního soudu; judikatura nejvyššího soudu; judikatura nejvyššího správního soudu
Keywords in English foundation law; metamorphosis of foundation law; case law of the Czech Constitutional Court; case law of the Czech Highest Court; case law of the Czech Highest Administrative Court
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 3. 3. 2016 12:13.
Abstract
Stať mapuje vývoj judikatury k nadačnímu právu od vzniku Československé republiky až po současnost.
Abstract (in English)
The article is mapping the development of the case law in the area of foundation law from 1918 - 2013
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:27