RONOVSKÁ, Kateřina a Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 136 -146. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně
Název anglicky Foundations, foundation funds, trust funds and taxes
Autoři RONOVSKÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Stanislav KOUBA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, od s. 136 -146, 11 s. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Nakladatel Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa)
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00082941
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7747-8
Klíčová slova česky nadační fond; nadační fond;svěřenský fond; daň z příjmů; daňové souvislosti; rekodifikace
Klíčová slova anglicky foundation fund; foundation law; trust fund; recodification; tax law
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 3. 2016 10:18.
Anotace
Stať stručeně pojednává o aktuálním přístupu ke zdanění fundací a svěřenských fondů v České republice v roce 2014
Anotace anglicky
The arcticle is focused on the Tax regime for foundations and trust funds (2014)
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:07