RONOVSKÁ, Kateřina and Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně (Foundations, foundation funds, trust funds and taxes). In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. p. 136 -146. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně
Name (in English) Foundations, foundation funds, trust funds and taxes
Authors RONOVSKÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Stanislav KOUBA (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, p. 136 -146, 11 pp. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Publisher Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa)
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082941
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7747-8
Keywords (in Czech) nadační fond; nadační fond;svěřenský fond; daň z příjmů; daňové souvislosti; rekodifikace
Keywords in English foundation fund; foundation law; trust fund; recodification; tax law
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 3. 3. 2016 10:18.
Abstract
Stať stručeně pojednává o aktuálním přístupu ke zdanění fundací a svěřenských fondů v České republice v roce 2014
Abstract (in English)
The arcticle is focused on the Tax regime for foundations and trust funds (2014)
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 10:10