RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva (Europeanisation of Foundation Law). In Ronovská, K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 59 - 77. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Europeanizace nadačního práva
Name (in English) Europeanisation of Foundation Law
Authors RONOVSKÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, p. 59 - 77, 19 pp. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082942
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7747-8
Keywords (in Czech) Nadace; překonávání bariér pro působení nadací v EU; Evropské právo; judikatura SDEU; Statut for European Foundation
Keywords in English Foundation; case law of ECJ; European law; Statute for European Foundation Statute
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 2. 2016 16:02.
Abstract
Kapitola II. se věnuje prostředkům, kterých je možné využít pro překonávání bariér působení nadací v přeshraničním styku v Evropě a projektu Statutu Evropské nadace (Fundation Europea)
Abstract (in English)
The Chapter II. is focused on the instruments of European law for overcoming barriers to cross-border operations of foundations and project of the European Foundation Statute (Fundatio Europea)
PrintDisplayed: 1. 2. 2023 20:40