RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva. In Ronovská, K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 59 - 77. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Europeanizace nadačního práva
Název anglicky Europeanisation of Foundation Law
Autoři RONOVSKÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století, od s. 59 - 77, 19 s. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00082942
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7747-8
Klíčová slova česky Nadace; překonávání bariér pro působení nadací v EU; Evropské právo; judikatura SDEU; Statut for European Foundation
Klíčová slova anglicky Foundation; case law of ECJ; European law; Statute for European Foundation Statute
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 2. 2016 16:02.
Anotace
Kapitola II. se věnuje prostředkům, kterých je možné využít pro překonávání bariér působení nadací v přeshraničním styku v Evropě a projektu Statutu Evropské nadace (Fundation Europea)
Anotace anglicky
The Chapter II. is focused on the instruments of European law for overcoming barriers to cross-border operations of foundations and project of the European Foundation Statute (Fundatio Europea)
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 20:06