DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015, roč. 16, č. 2, s. 113-113. ISSN 1213-0494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální
Název česky Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální
Název anglicky Newborn - normal and abnormal sign
Autoři DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ.
Vydání Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen, s.r.o. 2015, 1213-0494.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30209 Paediatrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky novorozenec, Halbanova reakce, cystická fibróza
Klíčová slova anglicky newbor, Halban´s sign, cystic fibrosis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., učo 2360. Změněno: 25. 5. 2015 09:03.
Anotace
Jako krátká sdělení jsou uvedeny dva případy novorozenců. V prvním je prezentována fyziologická reakce prsní žlázy, ve druhém mekoniový ileus, který byl iniciálním symptomem později prokázané cystické fibrózy.
Anotace anglicky
As a short report are presented two cases. The first is neonatal hormonal breast reaction and the second is meconial ileus as a first symptom of cystic fibrosis.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2024 23:15