GAŽOVÁ, Kateřina. Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu. In XII. medzinárodná vedecká konferencia „Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu
Název česky Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu
Název anglicky Naive theories and misunderstanding from plant physiology or how it sees biology teachers
Autoři GAŽOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání XII. medzinárodná vedecká konferencia „Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“ 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00082972
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky prekoncept; miskoncept; žáci druhého stupně základní školy; učitelé přírodopisu
Klíčová slova anglicky naive theory; misunderstanding; lower secondary school students; biology teachers
Změnil Změnila: PhDr. Kateřina Gažová, učo 67607. Změněno: 19. 3. 2016 09:13.
Anotace
Každé dítě má, dříve než nastoupí školní docházku, určité představy, se kterými poté ve škole v rámci výuky a také v domácím prostředí během přípravy na vyučování pracuje, upravuje je či zcela mění. Jejich změna je poměrně dlouhodobý proces, kterému často napomáhá nejen vlastní zkušenost žáka, ale především výuka vedená učitelem, směřovaná k „nápravě“ mylných prekonceptů a eliminaci miskonceptů. Předkládaný příspěvek je zaměřen na zkoumání učitelova pohledu na žákovské prekoncepty a miskoncepty se zaměřením na fotosyntézu a dýchání rostlin. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření mezi učiteli přírodopisu na českých základních školách. Dotazník obsahoval celkem 12 položek týkajících se jak samotné výuky, tak zjišťování prekonceptů a miskonceptů u žáků a jejich následné promítnutí do úpravy výuky daného tématu.
Anotace anglicky
Before commencing their studies, every child has some ideas which they work with, adjust or completely change during classes at school and while doing homework in home environment. Changing these is a rather lengthy process, which is often helped not only by the student’s own experience, but mainly by the teacher’s teaching, aimed at “correcting” fallacious naive theories and eliminating misunderstandings. The presented report focuses on studying the teacher’s view on students’ naive theories and misunderstandings related to photosynthesis and plant respiration. The research was performed through a questionnaire survey among science teachers at Czech lower secondary schools. The questionnaire contains 12 items related to both teaching as well as investigation of naive theories and misunderstandings by Czech lower secondary school students. The research is focused on reflected identifies data in the adjustment of teaching the subject too.
Návaznosti
MUNI/A/1438/2014, interní kód MUNázev: Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015) (Akronym: SKOLA 2015)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015), DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 02:14